állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Irodájára
Térinformatikai- és településrendezési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Térinformatikai- és településrendezési ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 65.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Főépítészi Irodán, településrendezéssel és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, térinformatikai feladatok ellátása. Nyilvántartást vezet a településfejlesztési és településrendezési tervekről. Működteti és fejleszti, aktualizálja, beszerzi a térinformatikai állományt és ez alapján tájékoztatást ad a lakosság a hivatal és más közigazgatási szervek részére - kiváltképp településrendezési és településképi összefüggésben. Előkészíti a szakmai feladatok és döntések megalapozásához szükséges adatszolgáltatást, a bizottsági és testületi előterjesztésekhez kapcsolódó térképi anyagokat, tematikus térkép- és adatleválogatásokat készít. Gondoskodik a főépítészi iroda rendeleteinek közzétételéről, honlapon való megjelenéséről. Munkájával elősegíti a hivatal és szervei számára a Főépítészi Irodán található terv és adatállományhoz való hozzáférést. Részt vesz a főépítész szakmai tevékenységének megalapozásában, adminisztratív munkájában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, /Főiskolán szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár, építészmérnök, építőmérnök, településmérnök, geográfus, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikus/ programtervező/ programozó településfejlesztési/ vidékfejlesztési/ közlekedési felsőfokú szakképesítés vagy ezekkel egyenértékű szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Mapinfo/ további térinformatikai program, TAKARNET, MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Kttv. 84-87. §-aiban foglalt együttalkalmazási és összeférhetetlenségnek való megfelelés és erről szóló nyilatkozattétel vállalása,
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés
Előnyt jelent
 • építésügyi munkaköri gyakorlat, főépítészi vagy városrendezési irodai gyakorlat;
 • településtervezési területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • építészeti-műszaki tervezési területen szerzett - szakmai tapasztalat;
 • grafikus-szerkesztő programok ismerete.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rend. szerinti önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanusító okiratok, bizonyítványok másolatai, valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázatát megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2016. december 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Erdősiné Hajzer Éva részére a erdosine.he@budapest21.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a Pályázatelbíráló Bizottsági tagok átvizsgálják, majd meghatározzák azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghívnak. A pályázó az eredményről - indokolás nélkül - e-mail cím megadása esetén elektronikus formában kap értesítést. A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 31.
Egyéb információk
 • Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.
Címkék
 • térinformatikai- és településrendezési ügyintéző, műszaki, informatika, informatikatanár, számítástechnika tanár, építészmérnök, építőmérnök, településmérnök, geográfus, informatikus, programtervező, programozó, településfejlesztés, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása