állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pannon Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
a Pannon Egyetem Mérnöki Kar
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézetében
Tudományos segédmunkatársi
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tudományos segédmunkatársi
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű várhatóan 2017.03.01-től 2020.10.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A kinevezett tudományos segédmunkatárs kutatási feladata Molekulaszerkezetében nagy hidrogéntartalmú, cseppfolyós üzemanyagok kifejlesztése (hozzájárulás a fenntartható mobilitáshoz) pályázat keretein belül dízel gázolajok korszerű keverőkomponenseinek előállítására szolgáló katalitikus rendszerek kiválasztása és vizsgálata. Munkahelye az Intézet MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszéke. Oktatási feladata a Terméktervezés tantárgy laboratóriumi gyakorlatainak és Szénhidrogénipari katalitikus eljárások és korszerű üzemanyagok, valamint a Válogatott vegyipari technológiák laborgyakorlat tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatok vezetésében való részvétel. Ezen kívül feladatát képezi a Tanszék kutatási tevékenységi körébe tartozó egyéb kutató-fejlesztő munkáiban való részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem,
 • A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, megkezdett és előrehaladott PhD tanulmányokkal és/vagy PhD tudományos fokozattal, legalább 4 éves, felsőoktatásban szerzett, igazolt kutatói vagy oktatói gyakorlattal, legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával,
 • angol és/vagy német nyelvismerettel, szakirányú tudományos munkásssággal, valamint jártassággal heterogén katalitikus kísérletek előkészítésében, reaktorrendszer nyomáspróbájának elvégzésében, valamint heterogén katalizátorok aktiválásában. Legyen kellően jártas folyamatos üzemmódú katalitikus kísérletek elvégzésében.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • doktori iskola vagy Oktatási Igazgatóság által kiállított igazolás a megkezdett PhD-tanulmányokról,
 • kísérőlevél (Rektor Úrnak címezve), hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére,
 • pályázat (tervek, elképzelések),
 • szakmai önéletrajz (aláírt),
 • publikációs lista,
 • igazolás(ok) a legalább 4 éves, felsőoktatásban szerzett kutatói vagy oktatói gyakorlatról,
 • egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő vagy munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni,
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 10.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0837 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatársi.
 • Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint délelőtt 8.00 - 12.00 óra között.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. február 28.
Egyéb információk
 • A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: 88/624-236).
Címkék
 • tudományos segédmunkatárs, vegyészmérnök, közigazgatás, Veszprém megye, Veszprém
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása