állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pannon Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
a Pannon Egyetem Mérnöki Kar
Környezetmérnöki Intézetében
Tanszéki mérnöki
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tanszéki mérnöki
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű várhatóan 2017.02.01-től 2018.01.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A kinevezendő tanszéki mérnök feladata a környezetmérnöki szak tantervéhez kapcsolódó kutatásokban történő segítségnyújtás (elsősorban kommunális szennyvíztisztítás területén). Feladata a Környezetmérnöki Intézetben folyó GINOP-2.3.2-15-2016-00016 azonosító számú "Vízbázis-védelem, moduláris, mobil vízkezelő rendszerek és szennyvízkezelő technológiák fejlesztése a Pannon Egyetem bázisán hazánk dinamikus export növekedésének elősegítése érdekében" című projekt kutatásokban történő részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem,
 • A pályázó rendelkezzen környezetmérnöki vagy vegyészmérnöki egyetemi végzettséggel, legalább három éves szennyvíztisztító laboratóriumi gyakorlattal.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • kísérőlevél (Kancellár Úrnak címezve), hivatkozva a pályázati kiírás megjelenési helyére, idejére,
 • pályázat (tervek, elképzelések),
 • szakmai önéletrajz (aláírt),
 • publikációs lista,
 • egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást, továbbá egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • formanyomtatványok - Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Nyilatkozat (a www.uni-pannon.hu honlap Álláspályázatok menüpontjából letölthetők),
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt). Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni,
 • igazolás(ok) a legalább 3 éves szennyvíztisztító laboratóriumi gyakorlatról.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 10.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. Munkaügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0840 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnöki.
 • Személyesen: Balla Judit (Munkaügyi Főosztály), Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B-épület Földszint délelőtt 8.00 - 12.00 óra között.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 31.
Egyéb információk
 • A pályázat összeállításával kapcsolatos általános tájékoztató, valamint a szükséges formanyomtatványok a Pannon Egyetem honlapjáról (www.uni-pannon.hu), az Álláspályázatok menüpontból letölthetők, további információk a Munkaügyi Főosztályon szerezhetők be (8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.:88/624-236). A pályázattal kapcsolatban szakmai információkat dr. Domokos Endre, a Környezetmérnöki Intézet intézetigazgatója (tel.: 06-30/648-9023) nyújt.
Címkék
 • tanszéki mérnök, környezetmérnök, vegyészmérnök, közigazgatás, Veszprém megye, Veszprém
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása