állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szent István Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Élelmiszertudományi Kar
Biomérnöki és Folyamattervezési Intézet, Sör- és Szeszipari Tanszék
Tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tanszéki mérnök
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1118 Budapest, Ménesi út 45.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Részvétel a biomérnök BSc és élelmiszermérnök MSc oktatásban. A fermentációs laboratóriumok felügyelete. A laboratóriumi eszközök, berendezések felügyelete, kezelése. Biztonságos munkavégzés biztosítása a laboratóriumok területén. Részvétel a hallgatói gyakorlatok előkészítésében és lebonyolításában. Szakdolgozó és diplomamunkát készítő hallgatók munkájának koordinálása, szakmai segítése, felügyelete. Részvétel minden olyan, az oktatással és kutatással kapcsolatos egyéb feladatokban, amellyel az oktatási szervezeti egység vezetője megbízza. A kiszolgáló egységek eszköz- és vegyszerállományának nyilvántartása, karbantartása, felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, szakirányú végzettség,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • analitikus és szintetikus, komplex gondolkodásmód,
 • előrelátás, stratégiai gondolkodásmód,
 • operatív szervezőkészség, jó kommunikációs készség
Előnyt jelent
 • Egyetem, szakirányú végzettség (biomérnök, élelmiszermérnök, vegyészmérnök, biológus)
 • angol nyelvismeret
 • jogosítvány
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképzettségeket, tudományos fokozatot, idegen nyelv ismeretét tanúsító oklevelek és bizonyítványok kicsinyített másolata
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 22.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Friedné Bartl Erika személyügyi munkatárs részére a bci.human@szie.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • SZIE Foglalkoztatási és Követelményrendszere szerint.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. február 10.
Egyéb információk
 • Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (BCI-GI/566/2016.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő /pl. személyi igazolvány, útlevél stb./ néven kérjük benyújtani. A pályázathoz szükséges nyomtatvánnyal, illetve az összeállítással és a benyújtással kapcsolatos információk a fenti e-mail címen, illetve Friedné Bartl Erikától a 06-1/305-7331-es telefonszámon kérhetők.
Címkék
 • tanszéki mérnök, biomérnök, élelmiszermérnök, vegyészmérnök, biológus, oktatás, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása