állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Informatikus üzemeltetési munkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus üzemeltetési munkatárs
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 1148 Budapest, Fogarasi út 22.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Elvégzi az intézmény teljes számítógépparkjának felügyeletét, működtetésének biztosítását. . Elvégzi az új számítógépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése, megszüntetése érdekében. . Szükség szerint a számítógépek, irodai gépek (fénymásoló, nyomtató, scennerek) kezelői részére a tapasztalatok alapján, illetve új eszközök, gépek beüzemelésénél kezelési útmutatást ad. . Naponta figyelemmel kíséri a számítógépek és tartozékaiknak zavartalan működését, kiemelten a szervergépet. . Ellátja az egyéb rendszergazdai feladatokat. . Karbantartja az intézmény hivatalos weboldalát, a megjelenő információkat aktualizálja. . Vezeti a cégtelefonok nyilvántartását. Elvégzi az átadásokat-átvételeket. . Vezeti az informatikai-telekommunikációs eszközök-szolgáltatásokhoz kapcsolódó analitikákat, kimutatásokat. Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal. Gondoskodik az eseteges hibák bejelentéséről, azok megszüntetéséről. . Közreműködik az intézményben felmerülő beszerzései igények összesítésben feldolgozásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, Szakirányú középfokú végzettség,
 • Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való alkalmasság
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent
 • Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • képzettséget igazoló oklevél másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél, felhatalmazó levél a pályázat elbíráló bizottság pályázatba való betekintéséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 3.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Perei Lilla igazgató részére a titk@pmtegyeszi.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 9.
Címkék
 • informatikus üzemeltetési munkatárs, informatikus, rendszergazda, IT, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása