állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szegedi Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szegedi Tudományegyetem
Stratégiai Igazgatóság
Szervezetfejlesztési előadó
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Szervezetfejlesztési előadó
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Csongrád megye, 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Stratégiai Igazgatóság Szervezetfejlesztési Osztály szervezeti egységében az alábbi feladatok ellátása:
 • az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (továbbiakban: Klinikai Központ) integrált irányítási rendszerének (azon belül elsősorban az információbiztonsági irányítási rendszer) működésével összefüggő dokumentációk kezelése, közreműködés azok készítésében és folyamatos fejlesztésében;
 • a Klinikai Központ minőségügyi projektjeinek (kórlap-felülvizsgálat, minőségfejlesztési terv kidolgozás és megvalósítás, belső/külső auditok lefolytatása, elégedettségi felmérések stb.) szervezésében, végrehajtásában/megvalósításában, értékelésében és az adatok feldolgozásában való közreműködés;
 • Új és meglévő munkatársak oktatásának szervezésében és lebonyolításában való részvétel (minőségügyi és információbiztonsági témakörökre vonatkozóan egyaránt)
 • a Klinikai Központ adatvagyon felmérésében, valamint kockázatfelmérésében és értékelésében való aktív részvétel különös tekintettel az informatikai és az információbiztonsági kockázatok kezelésére.
 • a központi információbiztonsági megbízotti feladatok ellátása (pl. rendszergazdákkal való együttműködés, hibalisták javítása, jogosultsági ügyintézések, intranetes felület fejlesztése, oktatási felület fejlesztése stb.);
 • a Klinikai Központ stratégiai- és intézményfejlesztési terveinek kidolgozásában, megvalósításában, és nyomonkövetésében (elsősorban az információbiztonsági célokkal összefüggésben) való közreműködés;
 • a Szervezetfejlesztési Osztály back-office tevékenységének elvégzése (bejövő-kimenő levelek iktatása, számlák, kiküldetés rendelvények ügyintézése stb.);
 • online benchmarking tevékenységben és adatgyűjtésben való részvétel;
 • az intézményt érintő (régiós, országos, nemzetközi) minőségügyi pályázatok előkészítésében és megvalósításában való részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) SZTE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, Informatikai vagy mérnöki vagy gazdasági vagy egészségügyi végzettség,
 • Angol vagy német vagy francia nyelvű középfokú nyelvvizsga, melyet munkavégzése során projekt jelleggel használ
 • Informatikai vagy minőségügyi vagy mérnöki vagy gazdasági vagy egészségügyi területen szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat
 • MS Word, Excel, PowerPoint, Access haladó szintű ismerete
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Munkaköri alkalmassági vizsgálat
 • Írásbeli felvételi vizsga sikeres teljesítése
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Rendszerszemléletű gondolkodás,
 • Információbiztonság iránti érdeklődés,
 • Team munkára való alkalmasság,
 • Kreativitás,
 • Jó kommunikációs készség szóban és írásban,
 • Önállóság,
 • Információkezelési- és feldolgozási készség
Előnyt jelent
 • Információbiztonsági irányítási rendszerre/minőségirányítási rendszerre irányuló auditori végzettség
 • 1-2 éves auditori tapasztalat
 • 2-3 éves informatikai vagy minőségügyi vagy kockázatkezelési vagy egészségügyi szakmai tapasztalat
 • Információbiztonsági irányítási vagy minőségügyi vagy kockázatkezelési rendszerek működtetésének alapismerete
 • Második idegen nyelv középszintű ismerete
 • Visio és/vagy egyéb folyamatábrázoló szoftver ismerete
 • Feladatkezelő alkalmazás ismerete
 • Prezi ismerete
 • Statisztikai szoftverek (Statistica, SPSS, Minitab) ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • Nyelvizsga bizonyítvány(ok) másolatai
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. január 23. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 13.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/34/a-1330/1/2016.K , valamint a munkakör megnevezését: szervezetfejlesztési előadó.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 20.
Egyéb információk
 • A pályázatok postai úton a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szervezetfejlesztési Osztály, Lombfalvi Katalin szervezetfejlesztési osztályvezető részére a 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. (111-es szoba) címre nyújthaók be. A megpályázni kívánt munkakörrel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a lombfalvi.katalin@med.u-szeged.hu e-mail címen kérhető.
Címkék
 • szervezetfejlesztési előadó, informatika, mérnök, mérnök informatikus, minőségirányítás, közigazgatás, Csongrád megye, Szeged
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása