állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatal
Műszaki biztonsági szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki biztonsági szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Ady Endre út 33. .
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: műszaki biztonsági feladatkör (31. pont)
Az ellátandó feladatok
 • Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárások (vezetékjogi engedélyezés, villamos (nap) erőművek engedélyezésével kapcsolatos eljárások);
 • Villamos biztonságtechnikai ellenőrzés;
 • Szakhatósági közreműködés építésügyi hatósági- és telepengedélyezési eljárásokban.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, villamosmérnök,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • alap- vagy mesterképzésben szerzett villamosmérnöki szakképzettség
 • munkaköri orvosi alkalmasság
 • összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. §-ai alapján
Előnyt jelent
 • érintésvédelmi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • hasonló munkakörben szerzett 1 éves gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • erősáramú végzettség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • három hónapnál nem régebbi, új típusú hatósági erkölcsi bizonyítvány. Az igénylő lapon a kitöltéskor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-át kell megjelölni azzal, hogy a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba”.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz [a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal],
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai,
 • esetleges referenciák,
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 • hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 12.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/02231-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki biztonsági szakügyintéző.
 • Személyesen: Dr. Bozó Andrea hivatalvezető, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
A pályázat elbírálásának rendje
 • a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el,
 • a pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja,
 • a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 16.
Egyéb információk
 • A pályázat benyújtható zárt borítékban az alábbiak feltüntetésével: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. Pályázat: „Műszaki biztonsági szakügyintéző” Minden pályázó a döntésről írásos tájékoztatást kap. Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati anyag visszaküldésre kerül.
Címkék
 • műszaki biztonsági szakügyintéző, villamosmérnök, közigazgatás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása