állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tudományos segédmunkatárs
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben folyó oktató, kutató tevékenységben való részvétel. Idegen nyelvű elméleti, gyakorlati oktatásban való részvétel. A munkafolyamatok, kísérletek tervezése, a TDK hallgatók munkájának irányítása. Közlemények publikálása. A szorgalmi/ oktatási periódusban nem egyenletes napi munkaidő- elosztással.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony
 • Angol és/vagy német középfokú nyelvtudás
 • Műszaki és gazdaságtudományi felsőfokú végzettség (gyógyszer /vegyészmérnők)
 • Több éves kutatási tapasztalat
Előnyt jelent
 • Két foton és egyéb mikroszkópia területén több éves tapasztalat
 • FTIR-ATR és NMR spektroszkópiai tapasztalatok
 • Polimer és anyagtudományok területén jártasság
 • Intelligens hatóanyag szállító rendszerekkel kapcsolatos kutatási tapasztalat
 • Megszerzett PhD fokozat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia 1 példányban:
 • szakmai önéletrajz
 • diploma és nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)
 • a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás¬gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. február 2.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. február 12.
Egyéb információk
 • A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 85629/GMFEOK/2016
Címkék
 • tudományos segédmunkatárs, gyógyszermérnök, vegyészmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása