állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
FM DASZK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
FM DASZK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Informatikus, rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus, rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Baranya megye, 7960 Sellye, Zrínyi Miklós utca 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az iskola informatikai rendszerének karbantartása, informatikai eszközök, nyilvántartások kezelése, rendszergazda feladatok ellátása, az iskola honlapjának szerkesztése, kezelése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, informatikus,
 • Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
Előnyt jelent
 • Főiskola, pedagógus képesítés,
 • Rendszergazdaként eltöltött gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. február 6.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a FM DASZK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (7960 Sellye, Zrínyi Miklós utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: se-131-13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus, rendszergazda.
 • Elektronikus úton Simon Éva részére a szakkepzo.sellye@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Simon Éva, Baranya megye, 7960 Sellye, Zrínyi Miklós utca 2.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázat elbírálása a beküldött pályázati anyag alapján történik, de személyes elbeszélgetésre is sor kerülhet az igazgató döntése alapján. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása a szerződéskötés során szükséges, jelentkezésnél a hiánya nem kizáró tényező.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. február 15.
Címkék
 • informatikus, rendszergazda, IT, közigazgatás, Baranya megye, Sellye
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása