állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság
Vízgazdálkodási referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vízgazdálkodási referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Csongrád megye, 6640 Csongrád, Szentesi út 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Javaslattétel szakértői véleményekre, nyilatkozatokra, tervegyeztetés, szakaszmérnökségi állásfoglalások kiadásában közreműködés.
 • A Szakaszmérnökség működési területén szakfelügyelet ellátása, teljesítésigazolás a számlázáshoz.
 • A Szakaszmérnökség működési területén felügyeleti munka, emlékeztető, jegyzőkönyvkészítés.
 • A Szakaszmérnökség területén a vagyonvédelem keretében ellenőrzés, bejegyzés a szolgálati könyvbe, eseti bejelentés az Igazgatási és Jogi Osztálynak. A Szakaszmérnökség árvízvédelmi és belvízvédelmi műveinek fenntartása és üzemeltetési feladatainak ellátása az erre biztosított pénzügyi keretek figyelembevételével.
 • Árvízvédelmi és belvízvédelmi művek fejlesztésére tervek kidolgozása, javaslattétel a szakágazat felé.
 • Védelmi művekkel kapcsolatos nyilvántartás, adatszolgáltatás, szakágazati tevékenység ellátása a szakaszmérnökség működési területén.
 • A jogszabályokban, igazgatói utasításokban meghatározott szakágazati feladatok végrehajtása.
 • Megbízás alapján közreműködik a Szakaszmérnökség működési területén tervezett és kivitelezett beruházások végrehajtásában.
 • Szakvélemény készítés, adatszolgáltatás a feladatkörében utalt ügyekben.
 • Vízrajzi észlelőhálózat üzemeltetésének és adatszolgáltatásának ellenőrzése a Szakaszmérnökség területén.
 • Elvégzi az ISO minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó adatforgalmazási feladatokat.
 • Ár-, és belvízvédekezésben, valamint vízminőség- kárelhárításban való közreműködés.
 • A 11.04 és 11.05 belvízvédelmi szakaszon szakasz-védelemvezető helyettesi feladatok ellátása.
 • Az Igazgatóság mezőgazdasági vízszolgáltatási, öntözési feladatainak előkészítésében, végrehajtásában és elszámolásában, valamint az üzemeltetésben történő részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola,
 • B kategóriás jogosítvány,
Előnyt jelent
 • CAD és térinformatikai ismeretek
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 21.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6701 Szeged, Stefánia 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1667-0046/2017. , valamint a munkakör megnevezését: vízgazdálkodási referens.
 • Elektronikus úton Biatovszki László részére a biatovszkilaszlo@ativizig.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Biatovszki László, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Szentesi út 1.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 27.
Címkék
 • vízgazdálkodási referens, vízgazdálkodási mérnök, közigazgatás, Csongrád megye, Csongrád
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása