állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szolnoki Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Jászberényi Tankerületi Központ
Működtetési referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Működtetési referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Jászberényi Tankerületi Központ és az irányítása alá tartozó oktatási intézmények biztonságos üzemeltetése, azok napi működésén belül a műszaki, üzembiztonsági tevékenységek ellenőrzése, kiemelt területek; speciális épületüzemeltetési, karbantartási feladatok kezelése, ilyen jellegű igények felülvizsgálata, szakhatósági eljárások lefolytatása, kapcsolattartás, üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi háttér mélyebb ismerete és ez alapján az intézmények biztonságos üzemeltetésének elősegítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, főiskolai szintű műszaki vagy agrár műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsősoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség ,
 • épületüzemeltetési, karbantartási feladatokban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012,(III.20.) Korm. rendelet 1.melléklete alapján
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Paróczainé Hargitai Andrea részére a szolnokitk@klik.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A határidőn túl benyújtott pályázaton nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 31.
Címkék
 • működtetési referens, mérnök, agrár műszaki, műszaki, épületüzemeltetés, közigazgatás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása