állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Osztály
Műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítése, önkormányzati utak kezelése, útkezelői, útfejlesztési feladatai, a település vízellátási, csatornázási, vízelvezetési feladatai, belvízkárelhárítási feladatok, közlekedésigazgatási feladatok. Közreműködik az energia ellátásokkal kapcsolatos feladatok biztosításában, a közvilágítás üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokban.
Az ellátandó feladatok
 • Önkormányzati beruházási, műszaki feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskolai szintű építész, építőmérnöki szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • vízépítőmérnöki, útépítőmérnöki szakképzettség, közigazgatási alap,szakvizsga megléte, önkormányzati műszaki vagy hasonló területen szerzett gyakorlat, helyismeret
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • képzettséget tanúsító okiratok(diploma) másolat, a 45/2012(III.20) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2017-F-3 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. február 14.
Címkék
 • műszaki ügyintéző, pítész, építőmérnök, műszaki, közigazgatás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása