állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
Törökszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály
2 fő Energetikai szakreferens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • 2 fő Energetikai szakreferens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/A.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015.(V.26.) Korm.rendelet szerinti feladatok.
Az ellátandó feladatok
 • Közreműködik az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény által a kormányhivatal részére meghatározott feladatok végrehajtásában. Végzi a 122/2015. (V.26) Korm. rendeletben a kormányhivatal részére meghatározott feladatokat, különösen:
  • a lakosság, közintézmények és vállalkozások számára ingyenes energetikai tanácsadás biztosítása,
  • szakmai tanácsadás az önkormányzatok és intézményeik számára,
  • közreműködik az energiahatékonysági szemléletformálásban,
  • közreműködik energiabeszerzési szerződések megkötésénél,
  • tájékoztatást nyújt az elérhető energiahatékonysági pályázatokról,
  • közreműködik a megyei területfejlesztési program kidolgozásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadóak. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015.(V.26.) Korm.rendelet 11. melléklete szerinti végzettség és gyakorlat: - mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett okleveles energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles építész, okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök, okleveles létesítménymérnök, okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, okleveles kohómérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítés. - mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett szakképesítés esetén 5 év, alapképzésben szerzett vagy azzal egyenértékű szakképesítés esetén 8 év szakmai gyakorlat.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. §-ai alapján,
 • Munkaköri orvosi alkalmasság.
 • Megfelelés a Kttv. 39. §. (1) bekezdés b) és c) pontjának.
Előnyt jelent
 • Közigazgatási alap- vagy szakvizsga.
 • B kategóriás jogosítvány.
 • Felhasználói szintű MS Office ismeret.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz [a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • Végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai,
 • Előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. január 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/00001-4/2017. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Energetikai szakreferens.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. január 31.
Címkék
 • energetikai szakreferens, energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök, okleveles építész, okleveles építészmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök, közigazgatás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Törökszentmiklós
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása