állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Földmérési és Földügyi Osztály
Földmérési ügyintéző/szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Földmérési ügyintéző/szakügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Fecske u 25.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Átveszi, iktatja és előzetes nyilvántartásba veszi a hatósági vizsgálatra benyújtott földmérési munkákat, ebben a feladatkörben megállapítja a hatósági vizsgálat díját és annak számlázásához jegyzéket készít a pénztár felé. Tájékoztatást ad az ügyfelek részére. Végzi a sajátos célú földmérési munkákhoz történő teljes körű adatszolgáltatást a földmérő vállalkozók felé, továbbá végzi a lakosság felé történő térképtári adatszolgáltatást, a sajátos célú geodéziai munkák hatósági vizsgálatát és záradékolását, valamint a változások előzetes és végleges térképezését a digitális térképi adatbázisban. Ebben a feladatkörben javaslatot tesz az eseti helyszíni ellenőrzésekre és szükség szerint elvégzi azokat.
Az ellátandó feladatok
 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala feladat- és hatáskörébe tartozó földmérési feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Áttv. Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, képesítési követelményeknek megfelelő,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség, együttműködési, konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
Előnyt jelent
 • Felsőfokú képesítés, képesítési követelményeknek megfelelő,
 • „B” kategóriás jogosítvány és legalább egy év vezetési gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, igazgatási területen szerzett vagy egyéb közigazgatási gyakorlat, felhasználói szintű MS Office, irodai alkalmazások ismerete.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes fényképes szakmai önéletrajz, hatósági bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai, az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz, referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 29.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Széchenyi krt 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/4834-5/2017 , valamint a munkakör megnevezését: földmérési ügyintéző/szakügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Pintér László részére a kecskemet@bacs.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 10.
Címkék
 • földmérési ügyintéző, földmérési szakügyintéző, közigazgatás, Bács-Kiskun megye, Kecskemét
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása