állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
MTA Természettudományi Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
MTA Természettudományi Kutatóközpont
Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport
Tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tudományos segédmunkatárs
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 1 év (évente hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A csoportban folyó bioinformatikai munkákba való bekapcsolódás, ezen belül több kutatási témából is lehet választani, pl új generációs szekvenálási adatok feldolgozása, az alternativ splicing szerepének tisztázása transzmembrán fehérjék expressziójára, lokalizációjára és szerkezetére, új becslő eljárások kidolgozása a transzmembrán fehérjék expressziójának meghatározására, transzmembrán fehérjék szerkezetét, topológiáját megadó webszerverek fejlesztése, új generációs szekvenálási adatok feldolgozásával egyes transzmembrán fehérjéknek a rák kialakulásában és fejlődésében betöltött szerepének a tisztázása. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://mbk.enzim.ttk.mta.hu
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, vegyész, biológus, biomérnök, informatikus, fizikus vagy orvosi területen,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
Előnyt jelent
 • Korábbi szakmai gyakorlat bioinformatikában
 • Programozó ismeretek (C, C++, perl, python)
 • Újgenerációs szekvenálási adatok feldolgozásában való jártasság
 • Webfejlesztői ismeretek (PHP, mysql, apache, javascript)
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány ; publikációs lista; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1519 Budapest, Pf.:286. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.
 • Elektronikus úton Tusnády Gábor részére a tusnady.gabor@ttk.mta.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 7.
Egyéb információk
 • A pályázó részt vehet az ELTE Biológus vagy Fizikus Doktori Iskolájának doktori képzésében ahol a témavezető, a pályázóval egyeztetve új kutatási témát ír ki.
Címkék
 • tudományos segédmunkatárs, vegyész, biológus, biomérnök, informatikus, fizikus , közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása