állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
NAIK Halászati Kutatóintézet
Kutató
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Kutató
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 4 év (hosszabbítható), 3 hónap próbaidő –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Békés megye, 5540 Szarvas, Anna liget 8.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Részvétel a Haltakarmányozási és Halélettani Osztály tevékenységében: halimmunológiai, halélettani és takarmányozási kísérletekben. A kutató feladata az in vitro és in vivo immunológiai kísérletek kivitelezése, alga kivonatok emészthetőségének meghatározása, alga takarmányban történő hasznosításának kidolgozása, mintavételekben és a minták feldolgozásában való részvétel. A feladatok közé tartozik a kutatás-fejlesztési eredmények rögzítése, értékelése, előadások, publikációk formájában történő közzététele, kutatási projektekben való aktív részvétel, valamint az osztályvezető által meghatározott eseti feladatok ellátása. A kísérleti eredmények lehetőséget biztosítanak számára a doktori (PhD) fokozat megszerzésére.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, Legalább egyetemi szakirányú Msc. (biológus, agrármérnök, vegyész stb.) végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Bűntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
Előnyt jelent
 • Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Korábban szerzett kutatói tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Takarmányozási, halimmunológiai ismeretek - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Statisztikai programok ,
 • Publikációs aktivitás
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást és egyéb képesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén
 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Anna- liget 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-53/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kutató.
 • Elektronikus úton Dr. Ardó László részére a ardo.laszlo@haki.naik.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 31.
Címkék
 • kutató, biológus, agrármérnök, vegyész, közigazgatás, Békés megye, Szarvas
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása