állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Elemzési és Információs Főosztály
Főosztályvezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Főosztályvezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Ellátja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) által kezelt pályázatok adatainak összesítésével és teljes nyilvántartásával, valamint az informatikai szolgáltatásokkal összefüggő feladatokat, így különösen: Az adatok nyilvántartása és elemzése körében: 1. Nyilvántartja az NKFI Hivatal által kezelt kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) hazai pályázatokkal kapcsolatos adatokat (így különösen az innovatív vállalkozások, a KFI projektek révén létrejött kutatási infrastruktúrák, termékek, szolgáltatások egyedi és statisztikai adatait) és szereplőket, közreműködik elemzések készítésében az NKFI Hivatal tevékenységéhez kapcsolódóan és a hazai KFI rendszer egészére vonatkozóan; 2. Felelős az NKFI Hivatal által kezelt hazai vonatkozású KFI projektek egyedi és statisztikai adatainak, szereplőinek, valamint a hazai kutatási infrastruktúrák adatbázisának nyilvántartásáért, az adatok gyűjtéséért, feldolgozásáért, rendszerezéséért és elemzéséért, a stratégiai monitoring és értékelés számára indikátorrendszer elkészítéséért. 3. Közreműködik a kutatási infrastruktúrákra vonatkozó stratégia elkészítésében, a regionális, hazai és uniós szintű KFI stratégiák monitoring tevékenységében, a hazai KFI területet érintő stratégiai döntések és azok eredményeinek a KFI tervezői folyamatokba történő visszacsatolásában. 4. Az NKFI Hivatal elnökének rendelkezése alapján részt vesz kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos nemzetközi és uniós fórumok (ESFRI), az OECD és az OST munkájában, képviseli az NKFI Hivatalt a hivatalos statisztikai szolgálat felé, koordinálja az ESFRI kutatási infrastruktúra projektek hazai megvalósításával kapcsolatos feladatokat. 5. Közreműködik a hazai kutatási infrastruktúra, a kutatóhelyek kutatás-fejlesztési kapacitásának felmérésével, fejlesztésével és értékelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában, szakmai felelőse az NKFI Hivatal kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos tevékenysége koordinálásának. Informatikával összefüggő feladatai körében: Az Informatikai Osztály vezetőjén keresztül: 1. Felelős az NKFI Hivatal informatikai stratégiájának és szabályozásainak előkészítéséért, az informatikai biztonsági feladatok ellátásáért, koordinálja és menedzseli az informatikai fejlesztési projekteket. Üzemelteti, működteti az NKFI Hivatal honlapját és intranet oldalát. 2. Szakmai támogatást nyújt a pályázati és ügyviteli szoftverek kiválasztásához, gondoskodik az informatikai alapinfrastruktúra és az informatikai eszközök működtetéséről, informatikai üzemeltetéséről, fejlesztéséről, a rendszerek felhasználói oldali támogatásáról.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) NKFI Hivatal belső rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, vagy főiskolai szintű műszaki, közgazdasági, agrár-, vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kutatási, fejlesztési és innovációs programok és projektek elemzése területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • Kutatási, fejlesztési és innovációs szakmai programok ismerete,
 • Angol nyelv legalább középfokú ismerete,
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 67. § (4) bekezdésében és 71. § (13) bekezdésében foglaltak alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának előzetes jóváhagyása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Stratégiai gondolkodás,
 • Elemzőkészség,
 • Együttműködési készség,
 • Döntésképesség,
 • Felelősségvállalás és felelősségtudat
Előnyt jelent
 • Felsőfokú angol nyelvismeret,
 • Kutatási, fejlesztési és innovációs programok elemzésében való jártasság, statisztikai ismeretek,
 • Informatikai fejlesztési, alkalmazástámogatási és üzemeltetési ismeretek
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Motivációs levél,
 • Kttv. szerinti szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény,
 • Oklevél, bizonyítványok másolatai elektronikus (szkennelt) formátumban,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 28.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton a Jogi és Igazgatási Főosztály részére a nkfihjob@nkfih.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 28.
Címkék
 • főosztályvezető, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása