állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Villamosenergia-ipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály
Elosztóhálózati szabályozási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Elosztóhálózati szabályozási ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Hivatal Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályán a Villamosenergia-ipari Felügyeleti és Engedélyezési Osztály tevékenységéhez kapcsolódó feladatok.
Az ellátandó feladatok
 • Felügyeli az elosztók, mint hálózati engedélyesek tevékenységét. Lefolytatja az elosztókra vonatkozó engedélyezési eljárásokat. Lefolytatja az e-Közmű rendszer kapcsán indokolttá váló esetleges hatósági eljárásokat; szakterületét érintően kezeli és elemzi az e-Közmű rendszerben megjelenő közműegyeztetési ügyeket; javaslatokat tesz a rendszer gördülékeny működését elősegítve. Kivizsgálja és elemzi hálózati engedélyessel szemben felmerülő csatlakozással, a hálózathoz való hozzáféréssel kapcsolatos rendszerhasználói bejelentéseket és előkészíti az ezzel kapcsolatos döntéseket. Közreműködik az elosztói szabályzat jóváhagyására irányuló eljárásokban, az elosztók által készített üzletszabályzatok tartalmának véleményezésében, a villamosenergia-iparban (elosztás) 132 kV vagy annál alacsonyabb feszültségszinten felmerülő üzemzavarok kivizsgálásában, illetve értékelésében. Közreműködik a villamos energia elosztására vonatkozóan a hálózat biztonságos üzemeltetése minimális követelményeinek, valamint elvárt színvonalának (üzembiztonság, ellátás megbízhatósága) megállapítására irányuló eljárás lefolytatásában, a határozatban foglaltak betartásának ellenőrzésében; a rotációs kikapcsolási renddel összefüggő eljárásokban, a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos hatósági feladatokban, a területrendezési hatósági eljárásokról szóló jogszabályban meghatározott feladatokban az elosztó hálózati beruházások területén. Véleményezi a területfejlesztési koncepciókat és programokat, a magánvezeték engedélyesei és a közvetlen vezeték engedélyesei tevékenységének felügyeletében, a Fogyasztóvédelmi Főosztály elosztók tevékenységét érintő eljárásaiban. Figyelemmel kíséri az egyetemes szolgáltatók tevékenységét érintő eljárásokat. A Hivatal nemzetközi tevékenységével kapcsolatos feladatok tekintetében – közvetlen felettesétől kapott utasításokra figyelemmel – feladatkörét érintően véleményezi az európai uniós és regionális villamosenergia-piaci integrációhoz kapcsolódó, elosztó hálózatokat érintő szabályozó hatósági és egyéb szakmai munkacsoportok (ACER, CEER, ERRA) munkájához kapcsolódó dokumentumokat. Részt vesz az EU jogharmonizációs feladatok megoldásában, valamint a hatáskörébe tartozó EU beszámoló készítési munkákban, részt vesz a Hivatal egyéb elosztó hálózatokat érintő nemzetközi tevékenységében. Figyelemmel kíséri a döntési gyakorlattal összefüggő jogszabályokat, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusokat, és azok módosulása esetén kezdeményezi a döntési gyakorlat megváltoztatását. (Köteles a munkakörének ellátásával kapcsolatos hazai és uniós jogszabályokat és belső szabályzatokat ismerni és alkalmazni, azok változását figyelemmel kísérni és munkája során alkalmazni.) Feladatkörét érintően részt vesz a Hivatal jogszabály-előkészítő munkájában, valamint a Hivatalhoz érkező előterjesztések, jogszabálytervezetek véleményezésében, főosztályvezetője, közvetlen felettese utasítása szerint. Szükség esetén feladatkörét érintően véleményezi az osztály által előkészített döntések, levelek tervezeteit. Nyilvántartást vezet a felelősségi körébe tartozó ügyekről (tárgya, eljárási cselekmények, határidők), és erről annak kérésére tájékoztatja közvetlen felettesét. Feladatkörét érintően segíti az internet portál szakmai felelősének munkáját. Előkészíti a felelősségi körébe tartozó ügyiratokat irattárazásra.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Hivatal hatályos belső rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, - felsőfokú villamosmérnöki végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
 • valamint érvényes erkölcsi bizonyítvány kiváltásának vállalása, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.
 • minimum középfokú angol nyelvtudás
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • precíz, alapos, önálló munkavégzés,
 • kiváló numerikus készségek,
 • lényeglátás, komplex folyamatok megértésére, strukturálására való képesség,
 • konstruktív hozzáállás,
 • pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás,
 • terhelhetőség, rugalmasság
Előnyt jelent
 • villamosenergia-ipari elosztó társaságnál szerzett releváns munkatapasztalat (különösen beruházás projekt menedzsment, hálózat fejlesztés, üzemeltetés területén)
 • tárgyalási szintű angol nyelvtudás
 • jogi, vagy közgazdasági végzettség, illetve ez irányú érdeklődés
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
 • a Kttv. 45. § (4) bekezdésének megfelelő magyar és angol nyelvű fényképes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 30.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@mekh.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • Személyes meghallgatásra azon pályázati feltételeknek megfelelt pályázók kerülnek, akik a pályázati anyagukat határidőn belül hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezelje. A 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkáltató külön felhívására kell bemutatni.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 31.
Egyéb információk
 • Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a HR_2017/452_1 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: elosztóhálózati szabályozási ügyintéző.
Címkék
 • elosztóhálózati szabályozási ügyintéző, villamosmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása