állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály
Biológus referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Biológus referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű legfeljebb 2018. szeptember 21 –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. T ép.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Veszélyes anyagokkal és keverékkel történt mérgezésekkel kapcsolatos információszolgáltatás, adatgyűjtés és adatfeldolgozás.
Az ellátandó feladatok
 • Veszélyes anyagokkal és keverékkel történt mérgezésekkel kapcsolatos telefonos információszolgáltatás a mérgezettek egészségügyi ellátását végző orvosok, mentősök részére, valamint a lakosság részére 24 órás ügyeletben.Veszélyes anyagok és keverékek toxikus hatásával kapcsolatos írásos információadás, toxikológiai vélemény készítése. Írásos, telefonos információadás a kémiai biztonsági törvény és a 44/2000. (XII.) EüM rendelet vonatkozásában. Az ország területén bekövetkezett és bejelentett humán mérgezési esetek feldolgozása. A magyarországi veszélyes keverék termékadatbázis gondozása. Információszolgáltatás veszélyes keverékek bejelentettségéről. A szerveik és szöveteik halál utáni kivétele ellen tiltakozók nyilatkozatainak nyilvántartása és ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kijelölt egészségügyi dolgozók részére 24 órás ügyeletben. Mérgezési esetekkel kapcsolatos éves jelentés készítésében való részvétel. A fővárosi és megyei kormányhivatalok kémiai biztonsági ellenőrei által összeállított negyedéves és éves jelentések értékelésében való részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, biológus, orvos, gyógyszerész, vegyész, vegyészmérnök, biomérnök, környezetmérnök végzettség,
 • Középszintű angol nyelvismeret
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Önállóság, jó problémamegoldó képesség,
 • Alaposság, megbízhatóság,
 • Jó együttműködési készség, felelősségvállalás, rugalmasság, az elvégzett munka iránti igényesség,
 • Rendszerben való gondolkodás
Előnyt jelent
 • Humán toxikológiai szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Ekölcsi bizonyítvány,
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata,
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Szervezetfejlesztési Osztály részére a allas@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 5.
Egyéb információk
 • A munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte.
Címkék
 • biológus referens, biológus, orvos, gyógyszerész, vegyész, vegyészmérnök, biomérnök, környezetmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása