állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprémi Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Veszprémi Tankerületi Központ
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8200 Veszprém, Rózsa utca 43/2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • rendszergazdai feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, vagy középfokú szakirányú végzettség,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • teljes körű, 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Rózsa utca 43/2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: rendszergazda , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.
 • Elektronikus úton Sándor László intézményvezető részére a rozsa@rozsaiskola.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. szeptember 22.
Egyéb információk
 • A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Címkék
 • rendszergazda, informatikus, közigazgatás,Veszprém megye, Veszprém
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása