állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Államkincstár
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
Pályázatkezelési referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Pályázatkezelési referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 1 év –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1139 Budapest, Váci út 71.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • a KMOP-ból támogatott projektek fenntartási időszakában a kedvezményezettek beszámolóinak feldolgozása és ellenőrzése; szükség esetén részvétel a kedvezményezetteknél végzett helyszíni ellenőrzéseken; részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés; kapcsolattartás a szakmai területekkel.
Az ellátandó feladatok
 • a 2007-2013 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint a Közép-Magyarországi Operatív Programok (KMOP) Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátása, különösen a projektek fenntartásának nyomon követése, a támogatási szerződések kezelése, a kedvezményezettek beszámolóinak ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a projektek zárásához kapcsolódó adminisztratív feladatok; a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, aktualizálásáért, a feladat végrehajtás során köteles használni a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek által adott sablonokat; adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és formában; ennek keretében jelentések, beszámolók, riportok készítése, és az egyéb időszakos jelentések összeállítása; a feladatkörébe utalt pályázatok támogatási szerződéseivel kapcsolatos feladatok ellátása (a szerződésben foglalt egyéb adatok helyességének vizsgálata);
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 35. pontja szerinti európai uniós feladatkörre I. besorolási osztályban előírt Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség,vagy a 123. Településfejlesztési és településüzemeltetési feladatkör I. besorolási osztályban előírt egyetemi szintű geográfus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség, vagy egyetemi szintű jogász, okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, szociológus, földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár felsőoktatásban szerzett környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; ,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • együttműködési készség
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség
 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság
 • jó rendszerező képesség.
Előnyt jelent
 • jogi végzettség és tapasztalat európai uniós jogszabályok területén
 • a 2007-2013 programozási időszak európai uniós
 • vagy hazai támogatások kezelésében és pénzügyi lebonyolításában szerzett legalább 3 éves tapasztalat
 • pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszer (EMIR) ismerete,
 • felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, kiemelten az Excel kiváló ismerete.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzot (a minta a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes/2854/
 • motivációs levelet,
 • kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatát.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton allasbpmi@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. szeptember 29.
Egyéb információk
 • A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat. FONTOS! Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy minden mellékletet egy e-mailben csatolva kérünk benyújtani. A hiánytalanul beküldött pályázati anyag pótlására, kiegészítésére semmilyen formában nincs lehetőség, ezért csak a hiánytalan pályázati anyagot tekintjük érvényesnek. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetikA pályázati felhívás közzétételre kerül a www.allamkincstar.gov.hu.hu) oldalon. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • pályázatkezelési referens, környezetvédelmi mérnök, tájépítészmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása