állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Debreceni Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Műszaki Kar
Mechatronikai Tanszék
Tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tanszéki mérnök
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2017.10.01-2019.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Mechatronika mérnök BSc szakon angol nyelvű órák tartása külföldi és magyar hallgatóknak. Külföldi hallgatókkal kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, mechatronikai mérnök MSc,
 • mechatronikai mérnök munkavégzéshez szükséges informatikai ismeretek ( PLC, C, Caxx rendszerek)
 • angol nyelven szerzett diploma
Előnyt jelent
 • óratartási tapasztalat mechatronikai mérnök BSc szakon
 • arab nyelvismeret
 • Neptun elektronikus tanulmányi rendszer ismerete, MS Office ismeret
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelv tudást igazoló okiratok másolata
 • külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 23.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/10734/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. szeptember 30.
Címkék
 • tanszéki mérnök, mechatronikai mérnök, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Debrecen
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása