állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Területi felügyelő
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Területi felügyelő
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű maximum a GYED időtartamá –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4100 TIVIZIG Berettyóújfalui SzM illetékességi területe, Berettyólapos 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Gondoskodik a működési területéhez tartozó, az igazgatóság vagyonkezelésében lévő vízgazdálkodási létesítmények, ingatlanok üzemeltetéséről, fenntartásáról, fejlesztéséről, egyéb eszközök állagának megóvásáról.
 • Irányítása alá tartozó dolgozók munkájának megszervezése, irányítása és ellenőrzése, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megtartása.
 • Számítógépes adatrögzítés és feldolgozás munkaterületéről.
 • Részt vesz a szakaszmérnökség területén folyó árvíz-, belvízvédekezés, aszály- és vízminőségi kárelhárítás védelmi feladatainak végrehajtásában.
 • Vízgazdálkodást érintő kérdésekben együtt működik a területén lévő önkormányzatokkal, igény és lehetőség esetén szakmai illetve műszaki segítségnyújtást ad.
 • Szakfelügyeleti ellenőrzési teendőket lát el.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola, szakirányú mérnöki,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Előnyt jelent
 • Vízgazdálkodás, belvízvédelem területén szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Jó szintű, önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A kinevezés feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolása.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 29.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Berettyólapos 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K001316/2017 , valamint a munkakör megnevezését: területi felügyelő.
 • Elektronikus úton Vécsei Tibor részére a tibor.vecsei@tivizig.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Berettyólapos 1.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokról a TIVIZIG igazgatója, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 6.
Egyéb információk
 • A munkáltatóval kapcsolatos információk elérhetők a www.tivizig.hu honlapon.
Címkék
 • területi felügyelő, mérnök, vízügy, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, TIVIZIG Berettyóújfalu
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása