állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Környezet- és természetvédelmi ügyintéztő
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Környezet- és természetvédelmi ügyintéztő
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A növényvédelmi igazgatással összefüggő ügyek intézése; a központi, illetve helyi jelentőségű természeti értékek megóvásával, helyreállításával, bemutatásával, a helyi védelem alatt álló természeti területeket veszélyeztető tevékenységek tilalmával összefüggő hatósági ügyek intézése; a fa kivágására irányuló ügyek intézése; önkormányzati tulajdonú erők esetében kapcsolattartás az erdészeti szakirányítóval. A Környezetvédelmi program éves intézkedési tervének keretében gondoskodik a munkakörébe tartozó feladatok végrehajtásáról. Gondoskodik állattartási és állatvédelmi eljárásokban a jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátásáról. A vásár- és a piactartással kapcsolatos feladatok ellátása. A közterület-használattal, annak igénybevételével kapcsolatos kérelmekben, illetve keletkezett ügyekben intézkedés.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./12. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, agrár, jogi, gazdaságtudományi, műszaki, vegyészmérnök szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közgazdasági, mezőgazdasági szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Előnyt jelent
 • Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Az ellátandó feladat terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 24.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. szeptember 28.
Egyéb információk
 • Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.
Címkék
 • környezet- és természetvédelmi ügyintéztő, műszaki, vegyészmérnök, közigazgatás, Pest megye, Fót
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása