állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pest Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Pest Megyei Kormányhivatal / Érdi Járási Hivatala / Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály / Levegő- és Zajvédelmi Osztály
Zaj- és rezgésvédelmi engedélyezési szakügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Zajkibocsátási határértékeket megállapító határozatok kiadmányozása kérelemre és hivatalból. Az építőipari tevékenységek zajterhelési határérték túllépésére vonatkozó kérelmek elbírálása. A stratégiai zajtérképek jóváhagyása és az intézkedési tervjavaslatok véleményezése. Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos kötelezések kiadása és zajbírság kiszabása. Engedélyezési eljárásokban a tervezett létesítmények zajvédelmi szempontú minősítése, a várható zajkibocsátás értékelése, a szükséges zajvédelmi intézkedések előírása. A II. fokú hatósági jogkör gyakorlása a kistérségek székhelye szerinti települési önkormányzat és a fővárosi kerület jegyzője által lefolytatott zaj- és rezgésvédelmi ügyekre vonatkozó eljárásokban. Önkormányzati zajvédelmi rendeletek véleményezése.
Az ellátandó feladatok
 • A munkakör célja a zaj- és rezgésvédelmi szakmai, hatósági és szakhatósági feladatok ellátása a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvényben és az annak végrehajtására kiadott rendeletekben, illetve az egyéb kapcsolódó végrehajtási rendeletekben meghatározottak szerint.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban agrár, erdészeti, természettudományi, pedagógus-képzés, műszaki, környezetvédelmi mérnöki, természetvédelmi mérnöki, gazdaságtudományok, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, elsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti környezetvédelmi, mezőgazdasági, vegyipari szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Kiváló szintű műszaki érdeklődés, precizitás,
 • Kiváló szintű önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,
 • Kiváló szintű jó szóbeli és írásbeli kifejezőképesség,
 • Kiváló szintű megbízhatóság, terhelhetőség
Előnyt jelent
 • környezetvédelmi területen szerzett tapasztalat
 • gépjármű vezetési gyakorlat
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. szeptember 29.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Pest Megyei Kormányhivatal részére a allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. szeptember 30.
Címkék
 • zaj- és rezgésvédelmi engedélyezési szakügyintéző, környezetvédelem, mezőgazdaság, vegyipar, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása