állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városrendészeti Csoport
Hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Hatósági ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.
Az ellátandó feladatok
 • A közterület használatával összefüggő hatósági ügyintézés. A Városrendészeti Csoport közterület-felügyelői által megtett intézkedések, szabályszegési ügyek során keletkezett adatok feldolgozása, rendszerezése, lekérdezések, a kapcsolódó levelezés lebonyolítása, statisztikai kimutatások és vezető információk kinyerése, összeállítása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképezettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Rendszerezett problémamegoldás,
 • Objektivitás,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség
Előnyt jelent
 • Államigazgatásban hatósági területen eltöltött gyakorlat
 • Közigazgatási szakvizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékete szerinti szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2017. október 16. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2017. október 3.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-13/2017 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.
 • Személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix - Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2017. október 15.
Egyéb információk
 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
Címkék
 • hatósági ügyintéző, természettudomány, műszaki, közigazgatás, Pest megye, Érd
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása