állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Iroda
Közlekedési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Közlekedési ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6 .
Az ellátandó feladatok
 • A város közigazgatási területén létesülő új, vagy felújításra kerülő közlekedési létesítmény esetében előzetes szakvélemény adása, kivitelezés ellenőrzése.
 • Az önkormányzat út- és járdahálózata valamint csatlakozó létesítményeinek üzemeltetési és fenntartási tevékenységének előkészítése, ellenőrzése.
 • Útfelügyeleti tevékenységet ellenőrzi, azonnali hibaelhárításról intézkedik.
 • Koordinálja a közúti jelzőlámpák fenntartási, üzemeltetési feladatait, intézkedik a közúti jelzőtáblák elhelyezéséről, pótlásáról, valamint a vonatkozó műszaki előírások alapján a burkolatjel festési ügyekben.
 • Téli útüzemeltetési feladatok ellátása.
 • Eseti jelleggel részt vesz pályázati projektek előkészítésében és megvalósításában.
 • A feladatkörébe tartozó ügyek esetében részt vesz az önkormányzati döntéshozás előkészítésében (költségvetés-tervezés, rendeletek és határozatok meghozatala), közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket készít, valamint képviseli azokat a testületi üléseken.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, Egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök, építőmérnök (vízellátási és csatornázási, vízépítő) település mérnöki végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • Szakmai gyakorlat
 • Projekt menedzsment tevékenységben szerzett tapasztalat
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
 • Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik
 • Motivációs levél
 • Referencia személy ajánlása
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. december 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-383/2017. , valamint a munkakör megnevezését: közlekedési ügyintéző.
 • Elektronikus úton Dr. Berkovics Gegrely jegyző részére a jegyzo@tatabanya.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Berkovics Gergely jegyző, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6 .
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 31.
Címkék
 • közlekedési ügyintéző, közlekedésmérnök, építőmérnök, vízellátás, csatornázás, vízépítő mérnök, település mérnök, közigazgatás, Komárom-Esztergom megye, Tatabánya
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása