állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Váci Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Szentistvántelepi Általános Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2011 Budakalász, Martinovics utca 9.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az intézmény számítástechnikai gépparkjának hardveres és szoftveres karbantartása, kezelése, hálózati konfigurációk, beállítások, nyomtatók kezelése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, szakirányú szakképesítés, rendszergazda,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Kiváló szintű kommunikációs és empátiás készség, tolerancia, innovatív szemlélet , megbízhatóság, elkötelezettség,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2017. december 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Kovács Kristóf Áron intézményvezető részére a allas@telepi.sulinet.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 12.
Egyéb információk
 • 3 hónap próbaidő
Címkék
 • rendszergazda, informatikus, közigazgatás, Pest megye, 2011 Budakalász
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása