állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Lakosság-szolgálati Iroda, Hatósági Csoport
Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építéshatósági ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű GYED/GYES –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Ellátja az általános építéshatósági feladatokat, így különösen:
 • Ellátja az építési-, az összevont-, a bontási-, a használatbavételi-, a fennmaradási engedélyezési eljárással, az engedély hatályának meghosszabbításával, az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezéssel, továbbá a használatbavétel, a jogutódlás, a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétellel kapcsolatos építéshatósági feladatokat, gondoskodik a szakhatóságok megkereséséről, a helyszíni szemlék lebonyolításáról, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági határozatok és végzések szabályszerű előkészítéséről, végrehajtásáról
 • Ellátja a telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági feladatokat
 • Ellátja a hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatos feladatokat.
 • Az engedélyezési eljárással összefüggő kötelezési és ellenőrzési feladatai során gondoskodik az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelmények érvényre juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt rendelkezések betartásáról.
 • Építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy,
 • alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Rendszerezett problémamegoldás,
 • Objektivitás,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség
Előnyt jelent
 • Államigazgatásban, építésügyi hatósági területen eltöltött gyakorlat
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Informatikai ismeretek
 • Építésügyi vizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. január 29. napjától tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 20.
Egyéb információk
 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
Címkék
 • építéshatósági ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Pest megye, Érd
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása