állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4075 Görbeháza, Széchenyi utca 9.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Informatikai berendezések karbantartása, szoftverek frissítése, legfrissebb verziók letöltése. Az iskola internetes megjelenítésének technikai biztosítása, melynek során kialakítja az iskola honlapját. Karbantartja és fejleszti az iskola hivatalos weboldalát, a megjelenő információkat aktualizálja.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, /emelt szintű képesítés,
 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű, magyar állampolgárságú személy, érvényes foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképes szakmai önéletrajz elérhetőségekkel, álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló oklevél másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak benyújtását igazoló feladóvevény, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázati anyaga sokszorosításához, valamint a véleményezők és a döntéshozók felé történő továbbításhoz, nyilatkozat, hogy a pályázó állam elleni bűncselekmény miatt indult büntető eljárás hatálya alatt nem áll
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. január 15. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 8.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4075 Görbeháza, Széchenyi utca 9. Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/4441-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.
 • Elektronikus úton Makóné Oláh Erzsébet intézményvezető részére a levelezes@ghiskola.sulinet.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Makóné Oláh Erzsébet intézményvezető, Hajdú-Bihar megye, 4075 Görbeháza, Széchenyi utca 9. Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola .
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 11.
Egyéb információk
 • Az alkalmazás - áthelyezés kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkáltató a pályázat érvénytelenítésének jogát fenntartja. A kiíró nem vállalja a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését. A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A munkavégzés helye változó a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén belül.
Címkék
 • rendszergazda, informatikus, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Görbeháza
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása