állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanságkezelési Főosztály
Beruházás-ellenőrzési referens/ ellenőrzési referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházás-ellenőrzési referens/ ellenőrzési referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű legfeljebb 2020. december 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1134 illet , Váci út 45.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Európai uniós pályázatok kezelése. Építészmérnök végzettség esetén: Európai uniós forrásból finanszírozott – főként építési és infrastrukturális beruházással (továbbiakban beruházás) érintett – projektek megvalósításának dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzése az ország egész területén; Építész szakértői feladatok elvégzése, szakvélemények, állásfoglalások összeállítása; Akadálymentesítés szabályszerű megvalósításának ellenőrzése; Kiviteli tervek szakmai véleményezése; Beruházással érintett támogatási szerződések, szerződés-módosítások ellenőrzése; Segítségnyújtás beruházást tartalmazó felhívások összeállításában; Részvétel jelentések és beszámolók elkészítésében; Az ellenőrzésekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Egyéb felsőfokú végzettség esetén: Európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításának dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzése az ország egész területén, preferáltan a közép-magyarországi régió tekintetében (szemle, ellenőrzés szervezése, felkészülés, végrehajtás, dokumentálás); Az ellenőrzésekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása (adatok rögzítése informatikai rendszerekben, kapcsolódó dokumentáció, levelezés elkészítése); Havi hitelesítése jelentés összeállításában való részvétel; Részvétel jelentések és beszámolók elkészítésében, adatszolgáltatások összeállításában
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, építészmérnök vagy egyéb egyetemi végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 2 év releváns szakmai tapasztalat (releváns szakmai tapasztalatnak a hasonló projekteket kezelő intézményrendszerben töltött idő vagy az ellenőrizendő témában szerzett jártasság tekinthető)
 • Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Ügyfélorientált szemléletmód,
 • kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
 • együttműködési készség,
 • csapatmunka,
 • nagy munkabírás,
 • önálló, hatékony munkavégzés,
 • precizitás,
 • felelősségtudat,
 • kezdeményezőkészség,
 • jó problémamegoldó készség
Előnyt jelent
 • középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)
 • EMIR rendszer ismerete
 • EU-s társfinanszírozású társadalomfejlesztési, beruházási, illetve oktatásfejlesztési projektek tervezése, megvalósítása, vagy kezelése – főként helyszíni ellenőrzése – során szerzett tapasztalat, közigazgatásban szerzett tapasztalat, általános pénzügyi vagy projekt-finanszírozással kapcsolatos ismeretek
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. január 15. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 8.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton dr. Frank Judit részére a judit.frank@emmi.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázat benyújtásának feltétele a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 12.
Címkék
 • beruházás-ellenőrzési referens, ellenőrzési referens, építészmérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása