állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Központi Statisztikai Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Központi Statisztikai Hivatal
Informatikai szolgáltató főosztály, Adatgyűjtési rendszerfejlesztő osztálya
Szoftverfejlesztő, informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Szoftverfejlesztő, informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1024 , Buday László utca 1-3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Szoftverfejlesztő informatikusi feladatok.
Az ellátandó feladatok
 • A Központi Statisztikai Hivatal „ADEL” adatelőkészítő rendszerének keretei között a felelősségi körébe tartozó adatgyűjtések adatelőkészítő rendszereinek tervezése, szervezése, fejlesztése, tesztelése és dokumentálása. A tervezési és fejlesztési szabványok betartása. Kapcsolattartás a statisztikusokkal, az adatgyűjtés és a statisztikusi igények megismerése érdekében. Együttműködés más kapcsolódó informatikai rendszerek felelőseivel.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, és/vagy egyetemi szintű informatikai vagy műszaki végzettség,
 • ORACLE SQL, PL-SQL ismeret
 • Microsoft alapú operációs rendszerek ismerete
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Motiváció, nyitottság, képesség a csapatmunkára,
 • Önálló munkavégzés,
 • Jó problémamegoldó készség,
 • Stressztűrés,
 • Kezdeményező és együttműködési készség,
 • Szorgalom, hivatástudat, megbízhatóság
Előnyt jelent
 • ORACLE Forms ismeret
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Közszolgálati önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti)
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39-42. § szerint igazolja, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt. (a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap c. formanyomtatvány 4. pontjánál a 4.2 és a 4.3 pontok megjelölése is szükséges!)
 • Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban résztvevők a pályázó anyagait megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a "KSH 954" azonosító számot, Hársfai Anita részére az allashely@ksh.hu oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának rendje
 • Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 31.
Egyéb információk
 • Nap, mint nap több millió ember érdeklődik Magyarországon és a világon a KSH magas szakmai színvonalú adatai, elemzései iránt. A KSH a magyar hivatalos statisztikai szolgálat zászlóshajója, meghatározó szerepét a statisztika területén szerzett 150 éves tapasztalat, a kiválóan szervezett integrált informatikai rendszerek, a leghaladóbb adatgyűjtési és statisztika módszerek alkalmazása biztosítja. Tevékenysége átfogja a gazdaság és a társadalom minden szegmensét, a statisztikai adatok begyűjtésétől és minőségellenőrzésétől a tájékoztatási adatbázisok, adatsorok előállításán, közzétételén keresztül, az új fejlesztésű adatgyűjtő és feldolgozó informatikai rendszerekig. Az önálló szakmai felelősséggel rendelkező és új fejlesztési kihívásokat megvalósító, kiemelkedő nemzetközi aktivitású szervezet a statisztika egyik elismert európai intézménye is. A statisztikai munkafolyamat, az adat-előállítás kiválóságra törekvő, folyamatos és magas színvonalú minőségbiztosításra alapozódik. Működése során nemcsak a környezet megóvására törekszik, de adatfelhasználóinak is egyre több környezetbarát szolgáltatást kínál, munkatársai számára pedig a kormánytisztviselői státuszhoz kapcsolódóan számos juttatást és jóléti szolgáltatást biztosít, melyeknek köszönhetően 2015-ben elnyerte a „Családbarát munkahely” díjat. Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat.
Címkék
 • szoftverfejlesztő, informatikus, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása