állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Környezetvédelmi ügyintézői
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Környezetvédelmi ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1102 Budapest, Szent László tér 29.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A jegyző hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, növényvédelmi, állatvédelmi, hulladékgazdálkodási eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, helyszíni szemlék lefolytatása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 4/2016. (VIII. 11.) utasítása az irányadók. A 2017. évben 45 000 forint az illetményalap rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pontja szerinti szakképzettség I. besorolási osztályban:
 • felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartására, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton K/42049/2017/XXII., részére a allaspalyazat@kobanya.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg és javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 31.
Egyéb információk
 • Közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel.
Címkék
 • környezetvédelmi ügyintéző, környezetgazdálkodás, környezetmérnök, vízépítőmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása