állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Gépészmérnöki Kar
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
Adjunktus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Adjunktus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Részvétel BSc, MSc és PhD képzésben a mechatronika jellegű tanszéki tantárgyak oktatásában, elsősorban gyakorlatok, előadások tartása valamint hallgatói mérések tartásában mind magyar, mind idegen nyelven. Részvétel az mechatronikai tantárgyak folyamatos fejlesztésében, jegyzetek írásában továbbá új hallgatói mérések kidolgozásában. Részvétel a tehetséggondozásban, illetve a TDK dolgozatok konzultálásában. Részvétel kutatási pályázatok kidolgozásában, kapcsolattartás az iparral mechatronika területen. Nemzetközi kutatási projektekben való részvétel illetve K+F+I projektekben való közreműködés. Hazai és nemzetközi publikációs tevékenység. A megfelelő idő elteltével a docensi kinevezés feltételeinek telesítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, Mechatronikai mérnöki, vagy azzal egyenértékű végzettség, valamint PhD fokozat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Előadóképes angol nyelvtudás
 • Mechatronikai jellegű tárgyak oktatásában és mechatronikai jellegű témák kutatásában szerzett tapasztalat
 • Elvárt számítógépes ismeret: C/C++, MATLAB, LaTeX, Mathematica, számítógépes irányítás
 • Jó előadó képesség, kutatási témavezetési képesség
Előnyt jelent
 • Külföldi egyetemen szerzett több hónapos kutatói tapasztalat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. február 9.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 24..
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 15.
Egyéb információk
 • A pályázatot kérjük elektronikusan a gepeszd@mail.bme.hu e-mail címre is benyújtani. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, úgy a Gépészmérnöki Kar (www.bme.hu) honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • adjunktus, mechatronikai mérnök, oktatás, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása