állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége
Műszaki referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A fenntartott intézmények épületeiben üzemelő épületgépészeti berendezések karbantartási munkáinak véleményezése, - felújítási, átalakítási, beruházási feladatok koordinálása, felügyelete, - kapcsolattartás a fenntartott intézmények műszaki szakterületű kollégáival, - beruházási, átalakítási, felújítási igények fogadása, véleményezése, javaslat készítése, - szakterületét érintő beszerzési-közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának előkészítése, beszerzési-közbeszerzési eljárásban való részvétele, közreműködés a beérkezett ajánlatok kiértékelésében, - külső partnerekkel szakmai kapcsolat tartása.
Az ellátandó feladatok
 • A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége, valamint a fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények fejlesztéseinek, beruházásainak, felújításainak műszaki támogatása; üzemeltetési, karbantartási, javítási munkálatokhoz kapcsolódó műszaki feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 24. pontjában meghatározott végzettség,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló irat másolati példánya
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
 • motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. február 15. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BKMK-986-5/2017 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.
 • Elektronikus úton Dr. Tóth Mária igazgató részére a bacskiskun@szgyf.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 26.
Címkék
 • műszaki referens, műszaki,közigazgatás, Bács-Kiskun megye, Kecskemét
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása