állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tatabányai Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tatabányai Tankerületi Központ
Jogi, beszerzési és Informatikai Osztály
Informatikai referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikai referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Ellátja az IT eszközök rendszerbe állítását,
 • Ellátja a napi IT üzemeltetési feladatokat (alkalmazás-rendszergazdai feladatokat és/vagy adatkezelést végez), Az IT üzemviteli feladatainak ellátása során végzi a Tankerületi Központ felhasználóinak támogatását, az informatikai rendszer helyi szintű üzemeltetését
 • Ellátja a KIRA végponti rendszergazdai feladatokat, az iktatórendszer rendszergazdai feladatait,
 • Kapcsolatot tart a NISZ-szel, végzi az informatikai beléptetés, kiléptetés, jelszókérés ügyintézését
 • Adatot szolgáltat a Központ részére az országos informatikai rendszer működésére, a felhasználói tevékenységekre, a készletanyag felhasználásra vonatkozó és egyéb működési tapasztalatok elemzéséhez, értékeléséhez,
 • Adatot szolgáltat a Központ részére a használt informatikai szolgáltatásokra vonatkozó rendszertechnológiai-, infrastrukturális-, címtár-, hozzáférési és jogosultsági alapnyilvántartásokhoz,
 • Az IT üzemviteli feladatainak ellátása során végzi a Tankerületi Központ felhasználóinak támogatását, az informatikai rendszer helyi szintű üzemeltetését
 • Végzi a projektek keretében beszerzett informatikai eszközökkel kapcsolatos átvételi, átadási, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat,
 • Rendszergazda nélküli intézményeknél szükség esetén számítógép-javítás, karbantartási feladatokat végez
 • Végzi az informatikai vonatkozású intézményi igénybejelentések szakmai elbírálását
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A kormánytisztviselő a munkakör betöltéséhez a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 3. mellékletének 21. pontja szerint előírt iskolai végzettség valamelyikével rendelkezik
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Önálló munkavégzési képesség, Minőségi és hatékony munkavégzés, Megbízhatóság,
 • Precizitás, pontosság, Rendszerszemlélet,
 • Logikus gondolkodás, Jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • Konfliktuskezelés, Határozottság, Elkötelezettség,
Előnyt jelent
 • Egyetem
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, • Motivációs levél, • Legmagasabb iskolai végzettséget, valamint közbeszerzési szakképzettséget igazoló okiratok másolata, • Nyilatkozat büntetlen előéletről, • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 26.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/605-18/201 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikai referens.
 • Elektronikus úton Huszár Dorina részére a dorina.huszar@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Huszár Dorina, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 31.
Egyéb információk
 • A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Címkék
 • informatikai referens, informatika, közigazgatás, Komárom-Esztergom megye, Tatabánya
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása