állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Zala Megyei Szent Rafael Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Gépészeti művezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Gépészeti művezető
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Intézet területén a tervezett és nem tervezhető szerelőipari javítások, karbantartások és hibaelhárítások szakszerű irányítása, felügyelete és ellenőrzése, a munkavégzéshez szükséges anyagok beszerzése
 • a kazánházak, fűtési-, légtechnikai-, épületfelügyeleti rendszerek, víz-csatorna-rendszerek, valamint az orvosi gázhálózat üzemeltetésének irányítása,
 • a dolgozók egészséges és biztonságos munkakörülményeinek megteremtése, illetve a munkahelyi rend és fegyelem betartatása, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályok betartatása, az építési terület lehatárolása
 • éves karbantartási tervben lévő, illetve az igénybejelentőkön megjelenő, továbbá a saját kezdeményezésű munkák anyagszükségletének megállapítása - gondoskodik a beérkezett igények sorolásáról
 • a munkákkal összefüggő nyilvántartások és előírt elszámolások elkészítése
 • a dogozói teljesítmények, munkalapok értékeléséről havonta
 • a diszpécser közreműködésével tájékoztatást ad az osztályvezetővel közösen a főmérnöknek
 • a felügyelt szakterületeken az időszakos gépvizsgálatok elvégzésének kezdeményezése
 • a külső vállalkozók esetenkénti bevonása az intézeti feladatok elvégzésére
 • közreműködik az osztály kötelezettségvállalásainak és megrendeléseinek vezetésében, elvégzi az azzal kapcsolatos adatszolgáltatást
 • közreműködik az aktuális munkák tervezési, előkészítési munkáiban, illetve elvégzi az épületekben keletkezett változások tervi átvezetését.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, épületgépész technikusi oklevél, vagy gépészmérnök-asszisztens végzettség, vagy gépészmérnök végzettség, vagy műszaki menedzser felsőfokú végzettség.,
 • min. 3 év épület-üzemeltetési területen szerzett gyakorlat
 • büntetlen előélet
Előnyt jelent
 • szakmai tapasztalat
 • művezetői gyakorlat 5 év
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai önéletrajz
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 21.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/49/58/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Gépészeti művezető
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjéhez kell benyújtani. A pályázatokról a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. január 26.
Címkék
 • gépészeti művezető, épületgépész technikus, gépészmérnök-asszisztens, gépészmérnök, műszaki menedzser, közigazgatás, Zala megye, Zalaegerszeg
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása