állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Polgármesteri Hivatal - Nádudvar
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Polgármesteri Hivatal - Nádudvar
Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Iroda
Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építéshatósági ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Fő út 119.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Építésügyi Szolgáltatási Pontként információ szolgáltatás az állampolgárok részére, kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása. I. fokú hatósági feladatok ellátása, így különösen kismélységű kutak engedélyezése, sétányok, járdák engedélyezése, telepengedélyezési feladatok, ipar, kereskedelem hatósági feladatok, magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatok, környezetvédelmi kötelezések, szakhatósági állásfoglalások kiadása. Településfejlesztési és településrendezési feladatok koordinálása
Az ellátandó feladatok
 • Építésügyi Szolgáltatási Pontként végzendő feladatok, szakhatósági eljárások lefolytatása, településfejlesztési, településrendezési feladatok koordinálása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. ( VI.30.) Ök. rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról, és a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Építéshatósági területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki ( magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki ( ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó szintű szóbeli és irásbeli kifejezőkészség,
 • Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat,
Előnyt jelent
 • Közigazgatásban építésügyi hatósági területen eltöltött gyakorlat
 • Közigazgatási szakvizsga
 • ÉTDR használati tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok közjegyző által hitelesített másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. február 9.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Nádudvar címére történő megküldésével (4181 Nádudvar, Fő út 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: nad/10/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.
 • Személyesen: Kovács Lászlóné, Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Fő út 119.
A pályázat elbírálásának rendje
 • Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának a jogát.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. február 26.
Egyéb információk
 • A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.
Címkék
 • építéshatósági ügyintéző, magasépítő üzemmérnök, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Nádudvar
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása