állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
MTA LGK
Üzemeltetési Osztály
Műszaki diszpécser
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki diszpécser
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Munkáját az Üzemeltetési Osztály vezetője irányításával, de szakmailag önállóan végzi.
 • Ellenőrzi az épületfelügyeleti rendszerbe kötött berendezések működését, szükség esetén beavatkozik, vagy beavatkozást kér a villanyszerelő és épületgépész karbantartó személyzettől.
 • Az épületben lévő akadémiai intézetek munkáját üzemeltetési oldalról támogatja, feléjük szükség esetén jelzést, értesítést küld. Fogadja a hibabejelentéseket.
 • Az épület műszaki berendezéseinek karbantartási szerződéseinek megkötésében közre-működik az Üzemeltetési Osztállyal.
 • Átvezeti a karbantartási szerződések megtörténtét.
 • A meghibásodott műszaki berendezések saját személyzet általi javítását, külsős partnertől történő javítás megrendelését koordinálja, figyelemmel a garanciális kötelezettségekre.
 • Az épület berendezéseinek működtetése során kiemelt feladat az energetikai szempontú hatékony működtetés.
 • A gépészeti és elektromos épületfelügyeleti rendszerek működtetése, kezelése az igények, illetve a hatékonysági szempontok figyelembe vételével.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, épületgépészeti, villamossági vagy energetikusi felsőfokú, vagy min. 15 éves középfokú műszaki végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • hasonló területen szerzett, legalább 2 éves szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
Előnyt jelent
 • létesítménygazdálkodással, ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos további képzettség és/vagy gyakorlat
 • épületfelügyeleti rendszer működtetésében való jártasság
 • energetikusi képzettség, végzettség
 • üzemeltetési szoftver (FM szoftver) használatának ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • magyar nyelvű szakmai önéletrajzot
 • motivációs levelet
 • felsőfokú iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. január 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton MTA LGK Munkaügy részére a fabian.andrea@lgk.mta.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. február 7.
Egyéb információk
 • Kérjük feltüntetni a beosztás megnevezését: „álláspályázat: műszaki diszpécser”.
Címkék
 • műszaki diszpécser, épületgépészet, villamosság, energetikus, műszaki, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása