állás, állások, mérnök állások,  műszaki állás,  mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály
Árvízvédelmi ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
  • Árvízvédelmi ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
  • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
  • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
  • Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
  • Árvízvédelmi feladatok végzése
  • A vizek kártételeinek elhárítását szolgáló, megelőző védelmi munkák, feladatok megszervezése
  • Ágazati, szakmai közreműködés, igazgatósági képviselet
  • Önkormányzatokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás
  • Szükség szerint részvétel a szakterületét érintő projektek pályázati előkészítésében, kidolgozásában, az elnyert pályázatok lebonyolításában
  • Hatósági és üzemeltetői tevékenységéhez kapcsolódó szakvélemények elkészítése.
  • Árvízvédelmi nyilvántartások vezetése
Jogállás, illetmény és juttatások
  • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
  • Főiskola, építőmérnöki,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • BSc végzettség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
  • Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
  • Alkalmazkodó készség, nyitott hozzáállás,
  • Jó szintű, önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség
Előnyt jelent
  • Egyetem, építőmérnök,
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
  • Árvízvédelemben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Térinformatikai, AutoCad és ArcGIS ismeretek.
  • "B" kategóriás jogosítvány.
  • MSc végzettség
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett építőmérnöki végzettség
  • Bajai Eötvös József Főiskolán szerzett építőmérnöki végzettség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
  • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz. • Iskolai végzettségeit igazoló okiratok másolata. • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ezt a nyertes pályázónak kell utólag benyújtani) • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
  • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
  • 2018. február 2.
A jelentkezés benyújtásának módja
  • Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K000081/2018. , valamint a munkakör megnevezését: árvízvédelmi ügyintéző 2.
  • Elektronikus úton Zsuga Antal osztályvezető részére a afo@tivizig.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. II. 212. Központi Iktató
A pályázat elbírálásának rendje
  • A pályázatokról a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek.
A pályázat elbírálásának határideje
  • 2018. február 16.
Egyéb információk
  • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tivizig.hu honlapon szerezhet. Az illetmény megállapítása a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 931/2017. (XII. 13.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint történik.
Címkék
  • árvízvédelmi ügyintéző, építőmérnök, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Debrecen
állás, állások, mérnök állások,  műszaki állás,  mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása