állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Földművelésügyi Minisztérium
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Földművelésügyi Minisztérium
Projektirányítási és Informatikai Főosztály
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1011 Budapest, Iskola utca 8.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Megosztott üzemeltetés, részfeladatok ellátása: Windows és Linux alapú vegyes szerverek, Cisco és Juniper felépítésű hálózatok üzemeltetése és karbantartása; főbb rendszer elemek: VMware, Symantec Netbackup, Veeam, CITRIX, Microsoft Exchange; Feladatok: frissítések, migrációk, verzióváltások végrehajtása; felügyelt szakrendszerek üzembiztos működtetése, a felmerülő hibák javítása; részvétel komplex, magas megbízhatóságú IT infrastruktúra üzemeltetésében.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakképesítés, számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, számítástechnikai szoftverüzemeltető, információ-rendszerszervező, földügyi számítógépes adatkezelő vagy földügyi térinformatikai szaktechnikus szakképesítés,
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • informatika üzemeltetési területén szerzett 2-4 év tapasztalat
 • Linux szerver alapismeretek
 • Windows szerver alapismeretek: hálózati alapismeretek, hálózati eszközök ismerete, operációs rendszerek ismerete
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • megbízhatóság,
 • felelősségteljes munkavégzés,
 • kiemelkedő precizitás, szorgalom ,
 • önálló és csapatmunkára való alkalmasság,
 • nagyfokú terhelhetőség,
Előnyt jelent
 • Főiskola, egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, informatikatanár vagy számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség,
 • angol nyelv ismerete
 • közigazgatási területen szerzett tapasztalat
 • közigazgatási alap-, szakvizsga
 • projektben szerzett tapasztalat
 • nagyvállalati Linux rendszerekkel kapcsolatos gyártói képesítés(ek)
 • projektben szerzett tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • a pályázó által hivatkozott okiratok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntető eljárás hatálya alatt (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését megelőzően)
 • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát
 • nyilatkozat arról, hogy vállalja a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását
 • nyilatkozat arról, hogy eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. február 18.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton "rendszergazda jeligével" Forgács Beatrix részére a szif.palyazat@fm.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes szűrését követően személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a munkakör betöltéséről. A pályázati eljárás eredményéről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. március 18.
Egyéb információk
 • A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
Címkék
 • rendszergazda, számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, számítástechnikai szoftverüzemeltető, információ-rendszerszervező, földügyi számítógépes adatkezelő, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása