állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
INFORMATIKUS
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • INFORMATIKUS
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Ellátja az IT eszközök rendszerbe állítását, a napi üzemeltetési feladatokat. Feladatainak ellátása során végzi a Tankerületi Központ felhasználóinak támogatását, az informatikai rendszer helyi szintű üzemeltetését. Kapcsolatot tart az intézményi rendszergazdákkal. A NISZ-szen keresztül végzi az informatikai beléptetés, kiléptetés, jelszókérés ügyintézését. Végzi a projektek keretében beszerzett informatikai eszközökkel kapcsolatos feladatokat, szakmai segítséget nyújt az informatikai eszközök beszerzése során. Ellátja a Tankerületi Központban az SZMSZ-ben megjelölt informatikai feladatokat, részt vesz az informatikai témájú adatszolgáltatások elkészítésében.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, és számítástechnikai programozó, szoftverüzemeltető, rendszergazda szakképesítés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • rendszergazdai tapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • precizitás, felelősségtudat, kezdeményezőkészség, önálló, hatékony munkavégzés
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.rend.1. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló tértivevény. Az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. június 27. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 10.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/084/01362-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: INFORMATIKUS.
 • Elektronikus úton Tóth Lajos Árpád részére a arpad.lajos.toth@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Nagy Józsefné, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a tankerület igazgatója dönt az alkalmazásról. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 18.
Egyéb információ
 • A pályázatban kérjük minden esetben feltüntetni az alábbi iktatószámot: TK/084/01362-1/2018. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
Címkék
 • informatikus, számítástechnikai programozó, szoftverüzemeltető, rendszergazda, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Hajdúböszörmény
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása