állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Zala Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Zala Megyei Kormányhivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztály
Informatikai referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikai referens
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • telepített programok, eszközök ismerete olyan mértékben, hogy esetleges üzemzavar elhárításában operatív segítséget tudjon nyújtani, rendszer-felügyeleti tevékenység végzésére alkalmas,
 • üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, garanciális és garancián túli javítások megszervezése, segítségnyújtás az eseti hibák megoldásához,
 • számítástechnikai segéd- és kellékanyagok készleteinek felügyelete, figyelemmel kísérése, javaslattétel a pótlásra,
 • munkatársak számítástechnikai kérdést érintő feladatainak segítése, támogatása, ellenőrzése, adatvédelem tervezésében történő segítségnyújtás,
 • részvétel a központi szervek által szervezett oktatásokon, továbbképzéseken,
 • gondoskodás az informatikai eszközök, adathordozók biztonságos tárolásáról, védelméről,
 • adatmentések rendjének figyelembe vételével szervezi és felügyeli a biztonsági mentések készítését, tárolását,
 • a központilag kiadott eszközökkel a vírusvédelem biztosítása, idegen adathordozók vírusellenőrzésének elvégzése,
 • járási informatikai rendszerek rendszergazdai feladatainak ellátása,
 • közreműködés számítógépes hálózatok építésében és bővítésében,
 • naprakész nyilvántartás vezetése hardver- és szoftver eszközökről,
 • telefax, fénymásoló, telefon és telefonközpont üzemeltetése, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
 • a felügyelete alá tartozó informatikai rendszerekről adatszolgáltatások küldése,
 • hálózatüzemeltetési feladatok, azaz leltározási feladatok, programtelepítés, programok használatának oktatása, felmerülő problémák megoldása, javaslattétel rendszerbővítésre, korszerűsítésre, selejtezésre, optimális felhasználásra, kapcsolattartás szakmai vezetőivel.
 • közreműködés az Informatikai Osztály feladatellátásában, azaz vezetői utasításban meghatározott területeken részt vesz más főosztályok és járások informatikai üzemeltetésében, valamint egyedi esetekben felmérési, üzemeltetési, hálózatépítési és adminisztratív feladataiban
Az ellátandó feladatok
 • A Nagykanizsai Járási Hivatal feladatellátásához szükséges informatikai infrastruktúra működtetése, az egységes üzemeltetés biztosítása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához
Előnyt jelent
 • Jó szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség, pontosság
 • Jó szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési képesség
 • Jó szintű kreativitás, precizitás, szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. Korm.rendelet 1. számú melléklete szerint
 • iskolai végzettséget, idegennyelv tudást igazoló okmányok másolatai
 • motivációs levél
 • referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik
 • nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. május 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső, utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAB/060/1307-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: informatikai referens.
 • Elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony részére a hivatal@zala.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. május 31.
Címkék
 • informatikai referens, közigazgatás, Zala megye, Nagykanizsa
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása