állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Informatikai Üzemeltetési Főosztály, Alkalmazás Üzemeltetési Osztály
IT adatbázis adminisztrátor (2 fő)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • IT adatbázis adminisztrátor (2 fő)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1139 Budapest, Váci út 73/A.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Informatikai Üzemeltetési Főosztály Alkalmazás Üzemeltetési Osztályának tevékenységével összefüggő rendszerek adatbázisaiban tárolt elektronikus adatok adatkezelésével, rendszeres és eseti mentéseivel, az adatbázisok üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatok pontos és szakszerű ellátása.
Az ellátandó feladatok
 • Unix/Linux platformokon működő Oracle alapú adatbázis kezelő rendszerek rendszeres üzemeltetői feladatainak ellátása - kapacitásuk, mentésük tervezése, teljesítményük hangolása, a szükség szerinti visszaállítások elvégzése,
 • az üzemeltetett rendszerekhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése és aktualizálása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm.rendelet, valamint a NEAK hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, 54. Informatikai és számítógépes feladatkör Az I. besorolási osztályban: egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, informatikatanár vagy számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség.,
 • felsőfokú szakirányú végzettség
 • szakmai elhivatottság
 • Oracle RDBMS 10g, 11g, 12 adatbázis kezelő rendszerek ismerete,
 • releváns script nyelvek ismerete (pl. sql, pl/sql)
 • jó elemző-, és problémamegoldó készség
 • rendszerszemléletű gondolkodás
 • önálló munkavégzésre való képesség, proaktivitás
Előnyt jelent
 • egészségügyi vagy közigazgatási területen szerzett tapasztalat
 • elektronikus szolgáltatások, alkalmazások tervezésében szerzett tapasztalat
 • nagy rendszerek szervezésében, üzemeltetésében szerzett tapasztalat
 • fejlesztői vagy architekt ismeretek
 • Oracle Clusterware, RAC, APEX ismeretek
 • Linux rendszerek ismerete
 • Oracle WebLogic, Glassfish szerver ismerete
 • MS-SQL üzemeltetői ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai Önéletrajz - A www.neak.gov.hu honlapon Rólunk/Álláspályázatok menüpont alatt elérhető önéletrajz minta szerint
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata (az interjú során az eredeti okiratok bemutatandók),
 • Büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, (Felvétel esetén, legkésőbb a jogviszony létesítésekor az erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát be kell nyújtani),
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárásban érintett szervek részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához, és továbbításához,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • Motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. június 15. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 4.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 8.
Egyéb információ
 • Próbaidő 6 hónap, pályakezdők jelentkezését is várjuk
Címkék
 • IT adatbázis adminisztrátor, programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása