állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Neumann János Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Neumann János Egyetem
Gazdasági Igazgatóság Szolnoki Üzemeltetési Iroda
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Részt vesz Windows/Linux kiszolgáló rendszerek (szerverek) üzemeltetésében, Notebookok, asztali gépek szoftveres és hardveres karbantartása; Felhasználók támogatása; Helyi hálózat fejlesztése, karbantartása; Hálózati biztonság, vírusvédelem; Helyi és hálózati multi funkciós nyomtatók üzemeltetése, szolgáltatóval kapcsolattartás, garanciális ügyintézés.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hálózati ismeretek
 • Windows/Linux szerver ismeretek
 • Windows kliens ismeretek
 • MS Office ismeretek
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • önállóság,
 • jó szervezési készség,
 • rugalmasság,
 • precizitás,
 • kiváló kommunikációs készség
Előnyt jelent
 • Főiskola,
 • Programozói ismeretek (pl. SHELL, PHP, SQL)
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel
 • a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:
 • a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 12.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 39/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda.
 • Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.
 • Személyesen: NJE Munka és Bérügyi Iroda, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiír
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 14.
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása