állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Sárvári Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Celldömölki Városi Általános Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Vas megye, 9500 Celldömölk, Árpád utca 34.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az általános iskola számítógép hálózatának és számítógép parkjának felügyelete, karbantartása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés, felsőfokú OKJ-s rendszergazda,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléshez)
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításhoz
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • a pályázó szakmai önéletrajza
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Celldömölki Városi Általános Iskola 9500 Celldömölk, Árpád utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/166/00525-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 21.
Címkék
 • rendszergazda, közigazagtás, Vas megye, Celldömölk
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása