állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Herend Város Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
Állás megnevezése
 • Intézményvezető (magasabb vezető)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1 - 2023. december 31 -ig szól.
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8440 Herend, Kültelek 11.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottjai és a közfoglalkoztatottak tekintetében. Az intézmény alapító okiratában meghatározott kormányfunkciókkal jelölt alaptevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, építészmérnök, vagy építőmérnök, vagy főiskolai szintű településmérnöki, gépészmérnöki, kertészmérnöki szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent
 • Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • hasonló munkakörben szereztt - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat
 • környezetvédelem iránti elhivatottság
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi biz., hozzájáruló nyilatk. a személyes adatok kezeléséhez, nyilatk. vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, az intézményvezetői felatokra vonatkozó elképzelések, vezetői program
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. október 2.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Herend Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8440 Herend, Kossuth utca 97. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/7-257/2018. , valamint a beosztás megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.
 • Elektronikus úton Jánszky Lajos László polgármester részére a polgarmester@herend.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Jánszky Lajos László polgármesterhez, Veszprém megye, 8440 Herend, Kossuth utca 97.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (2) bekezdése alapján 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázatok elbírálója, Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legkésőbb 2018. 11. 30. napjáig dönt a közalkalmazotti kinevezésről vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A döntésről minden pályázó értesítést kap.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. november 30.
Címkék
 • városüzemeltetési ügyintéző, építészmérnök, építőmérnök, közigazgatás, Veszprém megye, Herend
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása