állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Felső-Szabolcsi Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Felső-Szabolcsi Kórház
Általános Laboratóriuma
Vegyész
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vegyész
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Egyetem, vegyész végzettség
Előnyt jelent
 • Szakirányú területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 20.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2018 , valamint a munkakör megnevezését: vegyész.
 • Elektronikus úton Csik Bernadett részére a hr@kisvardakorhaz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 30.
Címkék
 • vegyész, közigazgatás, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kisvárda
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása