állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
Műszaki fenntartási előadó
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki fenntartási előadó
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Gépjárműhasználattal összefüggő műszaki, koordinációs és adminisztrációs feladatok ellátása.
Az ellátandó feladatok
 • Kutatási munkákhoz kapcsolódó gépjárműhasználat elősegítése, a kutatási feladatok kiszállásaihoz kapcsolódó központi gépjárművek koordinációs támogatása. A szolgálati gépjárműpark felelősség és casco biztosítás kötvényeinek figyelemmel kísérése. A gépjárműpark karbantartásának koordinálása, eseménynapló vezetése, a szervízzel, szakemberrel való kapcsolattartás. A gépjárművek állapotfelmérése, karbantartása, műszaki vizsga során gyűjtött tapasztalatok alapján javaslattétel a gazdaságos használatra, forgalomból kivonásra, esetleges eladásra. A gépjárműpark hivatalos központi dokumentációjának (törzskönyv, forgalmi, vezetői engedély, gépjárművek használatba vételi nyilatkozat, menetlevél, üzemanyagkártya, stb.) teljes körű kezelése, nyilvántartása. A gépjárművek balesetmentes közlekedésének támogatása, folyamatos felkészítésük biztosításának koordinációja, különös tekintettel az időjárásra. A gépjárművek futásának kontrollja, a jóváhagyott rendelvények és üzemanyag felhasználás tekintetében. A gépjárművek költségráfordításának naprakész nyilvántartása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat, Cafetéria Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, Érettségi végzettség és építőipari szakképesítés, vagy műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikusi szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportban szerzett szakképesítés.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Műszaki és/vagy gépjármű üzemeltetés területén szerzett legalább 5 éves tapasztalat
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • szabálytudat-szabálytartás,
 • minőségre való törekvés,
 • önfejlesztés,
 • problémafelismerő- és megoldó készség,
 • önálló munkavégzés képessége,
 • teljesítményorientáció,
 • együttműködő készség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázati értékelők általi megismeréséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 18.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Bazsik Judit részére a hrpalyazat@mbfsz.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. július 17.
Egyéb információ
 • Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázati anyagok az elbírálásra előírt 30 napos határidőt követő 15 munkanapon belül megsemmisítésre kerülnek, valamint az elektronikus nyilvántartásból törlésre kerülnek. Jelen pályázati felhívás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján került hivatalosan közzétételre. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz mintája a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapjának (www.mbfsz.gov.hu) főoldalán a kiemelt hírek között, a műszaki fenntartási előadó álláspályázat linken érhető el. Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének orvosi alkalmassági vizsgálatnak kell magát alávetnie.
Címkék
 • műszaki fenntartási előadó, építőipar, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása