állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Baktay Ervin Gimnázium
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Rendszergazdai feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, renszergazda/informatikai rendszergazda,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
Előnyt jelent
 • Felsőfokú képesítés
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2018. június 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Lévai Mónika intézményvezető részére a igazgato@baktayg.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2018. június 29.
Címkék
 • rendszergazda, műszaki, közigazgatás, Pest megye, Solymár
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása